Bất động sản Netland: chuẩn bị chào sàn ngày 5/4

BIZLIVE – VỚI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ 120 TỶ ĐỒNG, 4 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, VAY NỢ KHÔNG ĐÁNG KỂ (HƠN 1,5 TỶ ĐỒNG), EPS TỪ TRÊN 3.000 ĐỒNG/CỔ PHẦN, CHIA CỔ TỨC BẰNG TIỀN 20%, NETLAND ĐANG CHO THẤY HỌ CÓ THỂ SẼ LÀ NHỮNG CHÚ LÍNH NGỰA Ô TRÊN SÀN HNX TRONG THỜI GIAN TỚI.

Bất động sản Netland: Chuẩn bị chào sàn ngày 5/4, sẽ chia cổ tức bằng tiền 20%

Một dự án Netland hợp tác đầu tư sẽ đóng góp vào lợi nhuận 2018 của công ty

Ngày 05/03/2018, CTCP Bất động sản Netland chính thức được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã NRC. Dự kiến ngày giao dịch chính thức là ngày 05/04/2018.

Bản công bố thông tin cho thấy, Netland được thành lập vào tháng 3/2014, với mức vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, khởi nghiệp bằng việc kết nối thông tin giữa chủ đầu tư các dự án với các đơn vị môi giới, môi giới dự án, môi giới trực tiếp sản phẩm cho khách hàng, tiến đến hợp tác đầu tư phát triển dự án.

Năm 2017, Netland tăng vốn điều lệ từ mức 30 tỷ đồng (năm 2016) lên 120 tỷ đồng (năm 2017) trong đó vốn tăng thêm dùng để đầu tư vào dự án Queen Pearl (Nha Trang) giai đoạn mở rộng và mua lại Bất động sản Danh Khôi (năm 95% vốn).

Báo cáo tài chính cho biết, tại ngày 31/12/2017, Netland có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 260 tỷ đồng, trong đó vay nợ ngắn và dài hạn chỉ hơn 1,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 32,3 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2016 và 2017 theo Netland lần lượt đạt 3.144 đồng/cổ phiếu và 5.744 đồng/cổ phiếu.

Với mức vốn điều lệ 120 tỷ đồng, 4 năm hình thành và phát triển, vay nợ không đáng kể (hơn 1,5 tỷ đồng), EPS từ trên 3.000 đồng/cổ phần, chia cổ tức bằng tiền 20%, sở hữu 95% công ty môi giới bất động sản có tiếng (Bất động sản Danh Khôi), phát triển các dự án khu đô thị ở cận/nằm trong các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển, Netland đang cho thấy họ có thể sẽ là những chú lính ngựa ô trên sàn HNX sắp tới.

Nhưng Netland có rủi ro là toàn bộ tài sản tập trung chủ yếu vào khoản tiềm ẩn rủi ro là phải thu khác ngắn và dài hạn. Dù rằng đây là những khoản lợi nhuận được chia về cho Netland trong hợp tác đầu tư dự án, các khoản chi ra theo hợp đồng hợp tác đầu tư dự án, chi ra để mua đất đầu tư dự án. Một khi các khoản nói trên chưa được chuyển dịch ra khỏi mục phải thu khác, nó vẫn tiềm tàng rủi ro.

Trao đổi với báo giới, lãnh đạo Netland cho biết, năm 2017 HĐQT của Netland quyết định mức cổ tức là 20% bằng tiền và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp thường niên sắp tới. Kế hoạch cổ tức năm 2018 cũng sẽ chia bằng tiền.

Năm 2018, Netland dự kiến kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 70 tỷ đồng đến từ các dự án Queen Pearl, dự án Queen Pearl giai đoạn mở rộng, dự án Haborizon Nha Trang. Trong thời gian tới, doanh thu từ hoạt động hợp tác đầu tư khu ở cận khu du lịch biển chiếm khoảng 60% tổng doanh thu của Netland. Bên cạnh các dự án được triển khai trước năm 2018, Netland sẽ tập trung việc các dự án để thực hiện cho năm 2019 và tạo quỹ đất cho các năm tiếp theo.

Được biết, Sanei Architecture Plannning Co., Ltd (Nhật Bản) đang là đối tác chiến lược của Netland.

HỒNG QUÂN

0907 940 468